X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1389 @ 03:04 ق.ظ

رشته های ارائه شده در دانشگاه آتاتورک ارزروم

دانشگاه آتاتورک در شهر ارزروم واقع می باشد. این شهر با جمعیتی تقریبا چهارصد هزار نفر فاصله ای تقریباْ ۳۰۰ کیلومتر از مرز بازرگان ایران دارد و از بین دانشگاههایی که ایران بعنوان درجه یک و ممتاز از کشور ترکیه مورد قبول دارد نزدیک ترین دانشگاه را دارا هست. این دانشگاه به دلایل مختلفی از پذیرش دانشجویان ایرانی خودداری می نمود اما امسال  برای نخستین بار پس از مدتها برای سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ دانشجوی خارجی و از جمله ایرانی خواهد پذیرفت که جدولهای زیر رشته ها و ظرفیت هایی می باشد که دانشگاه برای خارجیها اعلام نموده است: 

 

جدول زیر لیست ظرفیتها و رشته های خارجی ها برای رشته های فنی و مهندسی می باشد :

نام رشته

ظرفیت برای فوق لیسانس

ظرفیت برای دکترا

باغبانی

6

6

تکنولوژی کامپیوتر

-

-

آفت زدایی

-

-

بیولوژی

-

-

مهندسی محیط زیست

2

2

فیزیک

2

-

مهندسی الکترونیک و الکتریک

-

2

مهندسی صنایع

-

-

مهندسی تغذیه

3

2

آموزگار ابتدایی

4

2

مهندسی عمران

-

-

شیمی

4

4

مهندسی شیمی

7

6

مهندسی مکانیک

12

9

ریاضیات

-

1

دبیری ریاضیات دوره راهنمایی

3

3

معماری منظره سازی

1

1

محصولات آبی

4

2

اقتصاد کشاورزی

4

4

ماشین آلات کشاورزی

2

2

تولیدات کشاورزی و آبیاری

2

1

گیاهان مزرعه( مرتعداری)

9

5

خاکشناسی

4

2

دامپروری

1

0

  http://fenbilimleri.atauni.edu.tr/FenBilKon.pdf 

  

رشته های انسانی که دانشگاه آتاتورک ارزروم در این نیمسال دانشجوی خارجی خواهد پذیرفت و ظرفیت هر رشته:

شرایط مراجعه

ظرفیت دکترا

ظرفیت فوق لیسانس

نوع نمره آلس

نام رشته

-

-

ترکی

ادبیات و فرهنگ آلمانی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

1

ترکی

باستان شناسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

-

ترکی

باستان شناسی آسیا

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

جغرافیای اقتصادی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

جغرافیای منطقه ای

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

جغرافیای ترکیه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین( ترکی و ریاضی)

جغرافیای فیزیکی

-

-

ترکی

زبان و ادبیات عربی

-

-

ترکی

زبان و ادبیات فارسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

زبان و ادبیات فرانسه و فرهنگ فرانسه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

زبانشناسی فرانسه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

فلسفه و تاریخ فلسفه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

فلسفه و منطق

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

فلسفه اسلامی و اندیشه های اسلامی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

1

ترکی

زبان و ادبیات و فرهنگ انگلیسی

-

-

ترکی

زبانشناسی انگلیسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ هنر و هنر اسلامی-ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ هنر بیزانس

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ هنر غرب و هنرهای معاصر

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

جامعه شناسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ باستان

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ میانه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

تاریخ معاصر دور

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

2

2

ترکی

تاریخ معاصرنزدیک

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

2

2

ترکی

تاریخ جمهوری ترکیه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

زبان و ادبیات ترکی کهن

-

-

ترکی

زبان و ادبیات ترکی  معاصر

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

زبان و ادبیات ترکی

-

-

ترکی

زبان و فرهنگ ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

-

ترکی

تئاتر

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

2

ترکی

صنایع دستی ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

-

ترکی

عکاسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

2

ترکی

نقاشی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

2

ترکی

موسیقی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

1

ترکی

مجسمه سازی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و جامعه شناسی دینی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و روان شناسی دینی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و آموزش دینی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و فلسفه دینی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و تاریخ ادیان

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

فلسفه و علوم دینی و تاریخ فلسفه اسلامی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

تاریخ فلسفه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

تاریخ هنرهای اسلامی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

3

3

ترکی

تاریخ هنرهای اسلامی و ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

3

ترکی

زبان و ادبیات ترکی و اسلامی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

3

3

ترکی

تاریخ هنرهای تزیینی ترکی و اسلامی و تاریخ خط

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

علوم پایه اسلامی و زبان عربی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

علوم پایه اسلامی ( حدیث شناسی)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

علوم پایه اسلامی ( حقوق اسلامی)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

علوم پایه اسلامی ( تاریخ مذاهب اسلامی)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

علوم پایه اسلامی ( علم کلام)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

علوم پایه اسلامی ( تصوف)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

علوم پایه اسلامی ( تفسیر)

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

2

3

میانگین

اقتصاد بین الملل

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

2

3

میانگین

سیاست گذاری اقتصادی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

میانگین

تئوری اقتصادی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

مدیریت  بودجه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

-

-

میانگین

مدیریت

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

3

میانگین

مدیریت تولید و بازار

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

0

میانگین

مدیریت ارگانها و ادارات

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

علوم آموزشی و برنامه ریزی آموزشی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

مشاور روانشناسی و علوم آموزشی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

میانگین

علوم آموزشی و مدیریتی و تحقیق و برنامه ریزی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

2

ترکی

آموزش هنرهای زیبا و دبیری موسیقی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

3

3

ترکی

دبیری جامعه شناسی( دوره ابتدایی)

0

0

میانگین

آموزگار ابتدایی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

دبیر جغرافیای دوره راهنمایی

0

0

میانگین

دبیر فلسفه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

دبیر تاریخ

0

0

ترکی

دبیر زبان  ادبیات ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

2

4

ترکی

دبیری ترکی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

1

ترکی

دبیری زبان آلمانی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

1

1

ترکی

دبیری زبان فرانسه

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

0

ترکی

دبیر زبان انگلیسی

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

2

میانگین

رادیو- تلویزیون و سینما

تنها کسانی که مقطع پیشین را در همین رشته به اتمام رسانده اند می توانند تقاضای پذیرش نمایند

0

2

میانگین

روزنامه نگاری

0

0

میانگین

حقوق خصوصی

0

0

ترکی

حقوق عمومی

http://fakulteler.atauni.edu.tr/sbilim/duyurular.php?al=108